< Tillbaka <
Info om rote

Kil Hagstugan

Torp

Torpnamn

Hagstugan

Torpnummer

SR-00-0420

Rote

Kil

Rotegård 1

Kihl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Påfwelzkiellan

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Flasholmen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Wintergata

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Yppenskough

Mantal 5

1/2

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 405, år 1688 — 415, fr o m år 1710 — 420.

Rotens sammansättning år 1686:
Kihl — Jöns, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Påfwelzkiellan — Rafwald, 1/4 Mantal.
Flasholmen — Anders, 1/4 Mantal.
Wintergata — Joen, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: af Wasaborg.
Yppenskough — 1/2 Mantal. Possessor: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Kihl — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Brita von Stålts.
Påfwelzkiellan — Jöns, 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Flasholmen — Måns, 1/4 Mantal.
Wintergata — Olof, 1/8 Mantal. Possessor: Förpantning.
Yppenskough — Nills, 1/2 Mantal. Possessor: Pehr Sparres arvingar.

Roten anslagen till Trumslagare 18/12 1851 — troligen till 1901!

Soldater vid detta torp