< Tillbaka <
Info om rote

Mellösa

Torp

Torpnummer

SR-00-0411

Rote

Mellösa

Rotegård 1

Medlösaby, Nedergård

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hielmskyhl

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Humblekärr

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Myrkärr

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Giättunatorp/Giötartorp

Mantal 5

1/8

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 407, år 1688 — 417, fr o m år 1710 — 411.

Rotens sammansättning år 1686:
Jälmsiö — Niels, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cronbergs arvingar.
Mälösaby — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Stålarm.
Humblekier — Per, 1/8 Mantal. Possessor: Livstids frihet.
Myrkier — 1/4 Mantal. Possessor: Gust. Sparre.
Guötenstorp, Dunker — Lars, 1/4 Mantal. Possessor: Livstids frihet.

Rotens sammansättning år 1728:
Medlösaby, Nedergård — Pehr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Hielmskyhl — Pehr, 1/2 Mantal. Possessor: Fru Anna Lohe.
Humblekärr — Pehr, 1/4 Mantal. Possessor: Fru Catharina Kruse.
Myrkärr — Pehr, 1/4 Mantal. Possessor: Pehr Sparres arvingar.
Giättunatorp eller Giötartorp som här varit indelt för 1/4 Mantal, befinnes vid undersökningen i Companiet år 1728 vara taget ifrån roten, och i stället oppkommit Norrkärrs (?) Nybygge för Wästra Fleen, Nills, som dock härintill till Soldatens avlönande ingen penning contribuerat — Nills, 1/8 Mantal. Possessor: Fru Anna Lohe.

Soldater vid detta torp