< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0413

Rote

Vik

Rotegård 1

Wik

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bronäs, L:A Malma

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Nählen, L:A Malma

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Östertorp, Dunker

Mantal 4

1/4

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 484, år 1688 — 521, fr o m år 1710 — 413.

Rotens sammansättning år 1686:
Snaggesta — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Bronäs — Per i Mälösa sn, 1/4 Mantal.
Nählen — Per i Malma sn, 1/4 Mantal.
Östertorp — Joen, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Christ. Gyldenstierna.

Rotens sammansättning år 1688:
Snaggesta — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Bronäs, Mellösa — 1/4 Mantal.
Nählen, L:a Malma — 1/4 Mantal.
Östertorp — Joen, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Christ. Gyldenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Wik — Olof, Erick, Olof och Änkan, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Bronäs, L:a Malma — Pehr, 1/4 Mantal.
Nählen, L:a Malma — Johan, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Pehr Sparres arvingar.
Östertorp, Dunker — Anders, 1/4 Mantal. Possessor: Fröken Hedvig Kruse.

Soldater vid detta torp