< Tillbaka <
Info om rote

Tallja

Torp

Torpnummer

SR-00-0407

Rote

Tallja

Rotegård 1

Talga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hwinsäter

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 393, år 1688 — 404, fr o m år 1710 — 407.

Rotens sammansättning år 1686:
Talga — Erick, 1 Mantal. Huvudrote.
Hwinsäter — Erick i Sköldinge, 1/2 Mantal.
Possessor för ovantående: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Talga — Olof och Swen, 1 Mantal. Huvudrote.
Hwinsäter — Olof, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Grevinnan Elsa Sparre.

“Stuga stod i närheten av Hagalund”.

Vakantsatt 1/1 1896.

Soldater vid detta torp