< Tillbaka <
Info om rote

Remna Rosenlund

Torp

Torpnamn

Rosenlund

Torpnummer

SR-00-0408

Rote

Remna

Rotegård 1

Remna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Transätter

Mantal 2

1/2

Flyttat

X

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 396, år 1688 — 407, fr o m år 1710 — 408.

Rotens sammansättning år 1688:
Remna — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Transäter — Anders, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.

Rotens sammansättning år 1728:
Remna — Joen, Anders, Erik och Nills, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Transätter — Olof och Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Lands-Staten.

Anslagen till underofficers lön 30/11 1815 — 31/12 1819. Från nr 422 kom 1815 en serg Flodberg hit.

Torpet flyttat vid laga skiftet 1877.

Soldater vid detta torp

Anders REMAN
-89 till Sveaborg.
>
Anders RÖGREN
Ankom Pommern 19/10 1761. Var samma år 11/11 i Stralsund. KM-88 gammal, orklös, tjänt i Pommerska kriget. Avsked med anmälan till underhåll.
>
Anders WRETMAN
GM-50 befunnen gammal och bräcklig, får avsked och som han tjänt 30 år och nu utur stånd att nära sig tillägges honom underhåll.
>
Erick ESSBOM
Född i S:t Peders sn i Uppland. Kan trädgårdsmästarehantvärk och kan skriva. Handskarna bortkommit i kriget.
>
Johan REHN
GM-28 Casserad. Karlen svag, skröplig, oduglig.
>
Johan REN
>
Jöns REHN
Blesserad vid Stäket 13/8 1719 och erhöll Kongl. Krigs Collegii avsked och underhållspass 16/8 -20. 1718 ny utr = 351. GM-19 sjuk vid regementet.
>
Karl August LIND
Inflyttad fr Barrsjön 1/11 1883. Var dräng i Barrsjön.
>
Karl Gustaf RASK
Inflyttad fr Stigtomta 24/10 1852. Utflyttad t Ekhof, Remna rote, 1/11 1883. Stugan flyttad till Flen omkring år 1923. Hans längd är antecknad fr 1.72 - 1.76. GM-83 Avsked. Anmäles till underhåll genast. Tjänt ut [...]
>
Karl Olof KLANG
Inflyttad fr Tuna 1821. Utflyttad t Carlsberg 24/10 1852. GM-42 sjuk å sjukhus. GM-51 begär och får såsom oförmögen till krigstjänst avsked med underhåll på expektans. Tjänt väl. På Remna mark finns ett m [...]
>
Lars RENMAN
GM-74 får avsked med dubbelt underhåll, tjänt i Finska och Pommerska krigen. Vid GM-93: Fått avsked 1774 med anmodan till dubbelt underhåll; men har fått endast enkelt. Har tjänt i 32 år. Bevistat finska kriget, [...]
>
Nils KIHL
-97 sjuk i lägret. -02 kommenderad till Stockholm. GM-06 bräcklig, får avsked.
>
Olof NILSSON
>
Olof REHN
Kasserad av överste Schlippenbach.
>
Olof WRETMAN
Trots sjukdom transporterad till Pommern 11/8 1757.
>