< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0412

Rote

Vik

Rotegård 1

Wik Nedergården

Mantal 1

1

Rotegård 2

Diupgraf

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Ståckengen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Walingsäter, Sköldinge

Mantal 4

1/4

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 394, år 1688 — 405, fr o m år 1710 — 412.

Rotens sammansättning år 1686:
Wik — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Diupgraf — Jöns, 1/4 Mantal.
Ståckengen — Per, 1/4 Mantal.
Walingsäter, Sköldinge — Stephan, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Wik Nedergården — Olof och Pehr, 1 Mantal. Huvudrote.
Diupgraf — Joen, 1/4 Mantal.
Ståckengen — Olof, 1/4 Mantal.
Walingsäter, Sköldinge — Olof, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Grevinnan Elsa Sparre.

Soldater vid detta torp