< Tillbaka <
Info om rote

Kramnäs

Torp

Torpnummer

SR-00-0406

Rote

Kramnäs

Rotegård 1

Krambnääs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Krambnäästorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Skougztorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Biurudden, L:A Malma

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Näfwerkierr, Fårsa

Mantal 5

1/4

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 404, år 1688 — 414, fr o m år 1710 — 406.

Rotens sammansättning år 1686:
Krambnääs — Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Jacob Fleming.
Krambnäästorp — Niels, 1/4 Mantal. Possessor: af Wasaborg.
Skougztorp — Ermundh, 1/8 Mantal. Possessor: Jacob Fleming.
Biurudden´, L:a Malma — Anders, 1/8 Mantal. Possessor: Livstids frihet.
Näfwerkierr, Fårsa — 1/4 Mantal. Possessor: Paul Widd (!);

Rotens sammansättning år 1728:
Krambnääs — Karl och Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Pehr Sparres arvingar.
Krambnäästorp — Pehr och Änkan, 1/4 Mantal. Possessor: Eric Louesins arvingar.
Skougztorp — Johan, 1/8 Mantal. Possessor: Landsstaten.
Biurudden, L:a Malma — Anders, 1/8 Mantal.
Näfwerkierr, Fårsa — Jon, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: General-Major Fuchs.

Vakant 14/6 1774 — 1/5 1776.

Anslagen till Trumslagare 15/12 1843 — 17/9 1855.

Soldaten Grip, jämte sonen Fredrik, bebodde Yxtaholms fattigstuga i Mellösa (intill församlingshemmet). Fattigstugan kallades “Gripstugan” och revs 1951.

Soldater vid detta torp

Anders BOMAN
>
Anders NÄSTRÖM
I tjänst 1778.
>
Bengt BOMAN
Var tidigare Vargeringskarl för Ekeby rote nr 446. Var i tjänste 1739.
>
Eric FLEMAN
Inflyttade i Flemanstorp 1825. I tjänst 1806. 417 = Flenmo.
>
Gustaf ÖSTERLUND
>
Hindrich MICKELSSON
"Legd av Hans Nilsson i Kramnääs 1685".
>
Johan KRAM
Medalj för tapperhet i fält - Keltis baracker 1790.
>
Jöns KIULMAN
Efter Högwälborne Herr Baron och General-Major Fuchs befallning ombytt med karlen från Lif-Comp, nr 96 Olof Olsson Höök.
>
Karl Fredrik STEINER
Hette han Stolt som soldat! Fr o m Husfhl. 1896 "Steiner". Inflyttad fr Kramnäs 1/11 1886. Utflyttad t Karlsberg, L:a Malma 15/11 1912.
>
Lars GRIP
Inflyttad fr Ö. Vingåker 1810. 1817 till Södertälje. 1835 sjuk å Nyköpings lasarett. GM-42 styrker med läkarbetyg att han är oduglig till krigstjänst. Beviljas avsked och anmäles till underhåll. Bevistat 1813 [...]
>
Lars Johan STOLTS
Utflyttad t Nynäs. Underhåll 9/8 1887.
>
Lars KRAMSELL
Antagen i Nyköping. Grå råcken, kam och foder borta i Christianstad. Fått ränsel och skor 1710 av 359 Hatt.
>
Matz eller Måntz BOMAN
Född i Wästergötland. Fått ny utr 1718 = nr 351. GM-18 Karlen varit sjuk i 6 års tid av värk, föravskedas.
>
Nills NILLSSON
Efter Högwälborne Herr Baron och General-Major Fuchs order transport till nr 81 i utbyte emot Jöns Kiulman.
>
Nils BOMAN
GM-74 får avsked med dubbelt underhåll, tjänt i Finska och Pommerska krigen. 1759 sjuk i kvarteret. Hette på nr 427 "Stoltz". Mönstrade i Stockholm.
>
Olof HÖÖK
Heter ev "Boman".
>
Pehr BOMAN
Av Amiralitetet i Stockholm igenkänd och återtagen. (Var troligen Båtsman och därifrån rymt).
>
Pär BOMAN
"Är död bliven under marschen från Norge". Förkommit bajonett, värja, grenadeurs-taska, bantler-rem och hatt. Ej fått kappa.
>