< Tillbaka <
Info om rote

Staf Elfsjö soldattorp

Torp

Torpnamn

Elfsjö soldattorp

Torpnummer

SR-00-0409

Rote

Staf

Rotegård 1

Staaf

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hytternäs

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Heby

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Påhltorp Och Messingstorp

Mantal 4

1/8

Socken

Mellösa

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 403, år 1688 — 413, fr o m år 1710 — 409.

Rotens sammansättning år 1686:
Staf — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Hytternääs — Per, 1/4 Mantal.
Heby — Niels, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jacob Fleming.
Pålztorp och Mesingztorp i Forssa socken — 1/8 Mantal. Possessor: Fred. Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Staaf — Nills, Jöns, Olof och Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Pehr Sparres arvingar.
Hytternäs — Nills och Olof, 1/4 Mantal.
Heby — Nills och Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.
Påhltorp och Messingstorp i Årdala sn — Johan, 1/8 Mantal. Possessor: Conrad Ribbing.
(obs 1686 “Forssa” sn).

Anslagen till volontärs avlöning 31/12 1835 — 26/9 1836.

Anslaget till Statsverket 1/1 1794 — 13/5 1803.

Soldater vid detta torp

Anders STAF
Nr 5 = Snacketorp, St. Malm.
>
Anders STAFBERG
Kan ha blivit antagen 1755! GM-78 sjuklig men står kvar till nästa GM. GM-83 gammal karl, tjänt hela Pommerska kriget, orkar nu ej mer tjäna, begär och får avsked. Tjänt väl. För "Enkelt Hor" får Stafberg 22/ [...]
>
Anders STARK
GM-79 beviljas avsked enligt läkarbetyg för sjuklighet. Anmälan till underhåll genast. Tjänt väl. Utflyttad t Skogen 1/8 1880, 6/11 1899 till Dufnäs under Yxtaholm.
>
Eric ENGLUND
GM-33 God och gillas. GM-44 oförmögen till vidare tjänstgörande, får avsked, men 23/6 1747 såsom förbättrad och frisk bliven utan någon vidare lega åter antagen. Mönstrad i Stockholm. GM-57 varit länge sjuk o [...]
>
Eric RAK
Inflyttad fr Julita 1810. Utflyttad t Stafberga. 1817 kommenderad till Södertälje. GM-35 får avsked med rättighet till pension efter trenne år. Tjänt utmärkt väl.
>
Erich ENGLUND
Ankom Pommern från Sverige 12/8 1758.
>
Erick MOBERG
Antagen 1708 och utmarcherat med Recruterna till Riga.
>
Johan Petter STARK
1839 kommenderad till Långholmen. GM-48 begär och får såsom sjuklig avsked. Tjänt väl. Utflyttat t Nybygget, Skogen.
>
Niels ERMUNDSON
>
Nills STAAF
1718 ny utr = 351. GM-19 sjuk hemma op roten. För ålder och bräcklighet samt incorrigabel benskada bekommit Högwälborne Herr Baron och General-Major Fuchs interimsavsked. Grenadeur. Även antecknad som född 1691 [...]
>
Pehr QVICK
Inflyttad fr Lid 1803. Har troligen flyttat till Orrhammars rote, Flen, 1806.
>
Per Edvard LOD
Inflyttad fr Sköldinge 15/11 1880. 7 barn (Karlander). GM 9/99 1905: avsked med underhåll på expektans samt med skyldighet att kvarstå till 1/4 1905.
>