< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0563

Rote

Al

Rotegård 1

Ahl

Mantal 1

1

Rotegård 2

Böllja

Mantal 2

1

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 555, år 1688 — 591, fr o m år 1710 — 563.

Rotens sammansättning år 1686:
Ahl — Erich Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Hålsta — Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Niels Bielke.

Hålsta utbytt år 1688 mot:
Böllja — Erich Larsson, 1 Mantal.

Rotaens sammansättning år 1728:
Ahl — Jöns, 1 Mantal. Huvudrote.
Böllja — Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Roten anslagen till Fältmusikant 1/1 1881 — 1901?

Roten anslagen till Furirs nummer 2/12 1839 — 31/12 1880.

Roten anslagen till Trumslagarelön 9/11 1833 — 2/12 1839.

“15/8 1718 sig inställt den gamle rotens legde karl Håkan Fras (?), varit Corporal och Förare i 8 år vid detta compagnie, varit med vid Bender, gjort Wäbeltjänst därsammastädes, blivit i Påhlen huggen i huvudet av fienden, oduglig till krigstjänst, tjänt 30 år, föravskedad och rekommenderas till underhåll”.

Soldater vid detta torp