< Tillbaka <
Info om rote

Ekeby

Torp

Torpnummer

SR-00-0560

Rote

Ekeby

Rotegård 1

Ekeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bråkdahl

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

L:A Brink

Mantal 3

5/8

Rivet

X

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

ST rivet. Siste soldat byggde sig stugan Claraberg. (Hustrun hetta Clara).

Rotens nummer år 1686 — 561, år 1688 — 597, fr o m år 1710 — 560.

Rotens sammansättning år 1686:
Ekeby — Tore, 1 Mantal. Huvudrote.
L:a Brink — Erick Jonsson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Anna Bure.
Bråkedahl — Per Jonsson, 1/2 Mantal. Possessor: Anna Krell.

Rotens sammansättning år 1728:
Ekeby — Johan, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten 1/2, Kronan behållet 1/2.
Bråkdahl — Pehr, 1/2 Mantal.
L:a Brink — Anders, 5/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp