< Tillbaka <
Info om rote

Brandsbol

Torp

Torpnummer

SR-00-0558

Rote

Brandsbol

Rotegård 1

Bransbohl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

L:A Bransbohl

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Kullen

Mantal 3

1

Rotegård 4

Slaggiärde

Mantal 4

1/8

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 563, år 1688 — 599, fr o m år 1710 — 558.

Rotens sammansättning år 1686:
Kullen — Erick Persson, 1 Mantal. Huvudrote.
Slaggiärde — Anders, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Didrick Falck.
St. och L:a Brandebohl — 3/4 Mantal. Possessor: Jesper Elieson.

Rotens sammansättning år 1728:
Bransbohl — Nils, 1/2 Mantal. Huvudrote.
L:a Bransbohl — Lundberg, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ehrencreutz arvingar.
Kullen — Olof, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.
Slaggiärde — Erick, 1/8 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Soldater vid detta torp