< Tillbaka <
Info om rote

Vackerby

Torp

Torpnummer

SR-00-0569

Rote

Vackerby

Rotegård 1

Wackerby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wackerby

Mantal 2

1

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 554, år 1688 — 590, fr o m år 1710 — 569.

Rotens sammansättning år 1686:
Wackerby — Anders Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wackerby — Niels Larsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lichtouns.

Rotens sammansättning år 1728:
Wackerby — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Wackerby — Nills och Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Roten anslagen till Trumslagare 1/1 1862 — 1901?

Roten anslagen till Musikens undrhåll 1/1 1833 — 31/12 1861.

Roten anslagen till Regementsmusikkassan 1/1 1825 — 31/12 1832.

Soldater vid detta torp