< Tillbaka <
Info om rote

Hellesta

Torp

Torpnummer

SR-00-0557

Rote

Hellesta

Rotegård 1

Hällesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Knäppinge

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Hopen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Betzelängen

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Hägnan, Björnlunda

Mantal 5

1/4

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Soldattorpets boningshus uppfört 1888. Ombyggt 1919.

Rotens nummer år 1686 — 564, år 1688 — 600, fr o m år 1710 — 557.

Rotens sammansättning år 1686:
Hellesta — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Knäppinge — Johan, 1/4 Mantal.
Hängnan, Björnlunda sn — Johan, 1/4 Mantal.
Tomtsäter, Taxinge sn — Befallningsmans Änka, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Befallningsman Anders Erichsson.

Rotens sammansättning år 1728:
Hällesta — Karl och Gustaf, 1 Mantal. Huvudrote.
Knäppinge — Pehr, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Hopen — Anders, oskattlagt, står i roten för 1/4 Mantal.
Betselängen — oskattlagt, står i roten för 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ehrencreutz arvingar.
Finnes ännu i roten efter undersökningen 1728:
Hägnan, Björnlunda sn — Lars, 1/4 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp