< Tillbaka <
Info om rote

Hallbro

Torp

Torpnummer

SR-00-0571

Rote

Hallbro

Rotegård 1

Hallebro

Mantal 1

1

Rotegård 2

Frustunaby

Mantal 2

1

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 550, år 1688 — 586, fr o m år 1710 — 571.

Rotens sammansättning år 1686:
Hallebro — Erich Persson, 1 Mantal. Huvudrote.
Frustunaby — Lars och Enkian, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Hallebro — Jonas, Anders, Jonas, Anders, Per och Olof, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Frustunaby — Anders, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Roten anslagen till Trumslagarlön 1834 i anledning av ny lönestat 1833.

Soldater vid detta torp