< Tillbaka <
Info om rote

Gnesta Dalsborg

Torp

Torpnamn

Dalsborg

Torpnummer

SR-00-0565

Rote

Gnesta

Rotegård 1

Gnesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hålsta

Mantal 2

1

Kvar

X

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 559, år 1688 — 595, fr o m år 1710 — 565.

Rotens sammansättning år 1686:
Gnesta — Erich Larsson, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Anna Krell.
Lindh — Anders, 1 Mantal. Possessor: Gustaf Sparre.

Lindh utbytt år 1688 mot:
Hålsta — Lars, 1 Mantal. Possessor: Nils Bielke.

Rotens sammansättning år 1728:
Gnesta — Gevaldigern Tleibe och Jon, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Hålsta — Jonas, 1 Mantal. Possessor: Gustaf Horn.

2002 — torpet öde.

Soldater vid detta torp