< Tillbaka <
Info om rote

St. Brink

Torp

Torpnummer

SR-00-0572

Rote

St. Brink

Rotegård 1

Brinck

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ytterwahla

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Sättra

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Sågen

Mantal 4

1/8

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 552, år 1688 — 588, fr o m år 1710 — 572.

Rotens sammansättning år 1686:
Brinck — Geffredh, 1 Mantal. Huvudrote.
Ytterwahla — Anders Jonsson, 1/2 Mantal.
Brentorp i Över-Selö sn — 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Brinck — Erich och Gustaf, 1 Mantal. Huvudrote.
Ytterwahla — Lars och Olof, 1/2 Mantal.
Sättra — Olof, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Sågen — Klaes, 1/8 Mantal. Possessor: Ehrencreutz arvingar.

Soldater vid detta torp