< Tillbaka <
Info om rote

Siggtuna

Torp

Torpnummer

SR-00-0564

Rote

Siggtuna

Rotegård 1

Sigtuna

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sigtuna

Mantal 2

1

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 556, år 1688 — 592, fr o m år 1710 — 564.

Rotens sammansättning år 1686:
Sigtuna — Gustaf Persson, 1 Mantal. Huvudrote.
Sigtuna — Per Larsson, 1 Mntal.
Possessor för ovanstående: Niels Bielke.

Rotens sammansättning år 1728:
Sigtuna — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Sigtuna — Lars och Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp