< Tillbaka <
Info om rote

Öfvervala

Torp

Torpnummer

SR-00-0566

Rote

Öfvervala

Rotegård 1

Öfwerwahla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kiärf

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 549, år 1688 — 585, fr o m år 1710 — 566.

Rotens sammansättning år 1686:
Kierf — Lars Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Böllia — Erich Larsson, 1 Mantal. Denna hjälprote utbyttes år 1688 emot ÖfwerWahla.

Rotens sammansättning år 1728:
Öfwerwahla — Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Wattrang.
Kiärf — Erich och Lars, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Div notering: En soldat nr 566 död å sjukhus i Sverige febr 1809.

Soldater vid detta torp