< Tillbaka <
Info om rote

Yttervala

Torp

Torpnummer

SR-00-0567

Rote

Yttervala

Rotegård 1

Ytterwahla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Grinda

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Rönängen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Granö

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Grundsdahl

Mantal 5

1/8

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 548, år 1688 — 584, fr o m år 1710 — 567.

Rotens sammansättning år 1686:
Ytherwahla — Niels Person, 1 Mantal. Huvudrote.
Grinda — Johan Biug, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Wernstedt.
Rönengen — Niels Andersson, 1/4 Mantal. Possessor: Liehtorin.
Kieltorp — Carl Gsutafsson, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Ytterwahla — Olof och Anders, 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Grinda (eller Bingen, ev Biuggen) — Olof, 1/4 Mantal. Possessor: Lands Staten.
Rönängen — Johan, 1/4 Mantal. Possessor: Erich Kruses arvingar.
Granö — Pehr, oskattlagt, står i roten för 1/8 Mantal.
Grundsdahl — Lars, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ehrencreutz arvingar.

Anslagen till Spel i nummer 1/1 1862 —

Anslagen till lönefyllnad åt underofficer 1/1 1833 — 31/12 1861.
Ant: 5/5 1855 Spel i nr August Carlsson född 1/4 1842.

Anslagen till underofficerslön 3/6 1817 — 31/12 1832.

Soldater vid detta torp