< Tillbaka <
Info om rote

Tengslinge

Torp

Torpnummer

SR-00-0559

Rote

Tengslinge

Rotegård 1

Tengzlinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Tengzlinge

Mantal 2

1

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 562, år 1688 — 598, fr o m år 1710 — 559.

Rotens sammansättning år 1686:
Tengzlinge — Jesper Elieson, 1 Mantal. Huvudrote.
Tengzlinge — Jesper Elieson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Jesper Elieson.

Rotens sammansättning år 1728:
Tengzlinge — Gustaf, 1 Mantal. Huvudrote.
Tengzlinge — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ehrencreutz arvingar.

Roten anslagen till Furirs nummer 1/1 1881 — 1901?

Roten anslagen till Fältmusikant 1/1 1833 — 31/12 1880.

Roten anslagen till Underofficers lön 1823 — 31/12 1832.

Roten anslagen till Krigsacademien, Carlberg 27/5 1793 — 28/3 1801.

Soldater vid detta torp