< Tillbaka <
Info om rote

Hållsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0570

Rote

Hållsta

Rotegård 1

Håhlsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Eek

Mantal 2

1

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 560, år 1688 — 596, fr o m år 1710 — 570.

Rotens sammansättning år 1686:
Eek — Nils Nilson, 1 Mantal. Huvudrote.
Hålsta — Joen, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Handelsmannen Per Munck.

Rotens sammansättning år 1728:
Håhlsta — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Britta Behlou.
Eek — Per, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Roten vakant till Krigsacademien 29/1 1793 — 28/3 1801.

Div notering: En soldat nr 570 död å Bataljonssjukhuset på Åland febr 1809. Det kan vara Anders Eklöf på denna rote.

Soldater vid detta torp