< Tillbaka <
Info om rote

Oppeby Qvarnhällsstugan?

Torp

Torpnamn

Qvarnhällsstugan?

Torpnummer

SR-00-0561

Rote

Oppeby

Rotegård 1

Oppeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ettersta

Mantal 2

1

Socken

Frustuna

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 551, år 1688 — 587, fr o m år 1710 — 561.

Rotens sammansättning år 1686:
Oppeby — Joen Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Ettersta — Anders, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Oppeby — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Ettersta — Olof, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Alexander ALMROTH
Fick 19/1 1770 fullmakt med rotelön. 23/2 flyttat till Furirs indelning vid kompaniet genom tjänstebyte med Föraren Winblad.
>
Carl ALARICK
Inflyttad 1838. Interimavsked.
>
Carl EK
Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Christian HIORTHORN
"Blifwit aflefwererad till Tavastehus Regimente".
>
Erich HIORTH
Hölstret borta i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Erich OPPMAN
GM-50 begär och för hädanefter kalla sig Oppman i stället för Hiorthorn. 1759 sjuk i kvarteret. GM-63 Kan ej hålla vattnet, får avsked.
>
Gustaf HIORDTHORN
GM-28 Gillas. Var i tjänst 1739.
>
Johan HIORT
Efterbliven på marschen 19/4 1716.
>
Jonas HIORTHORN
>
Jonas HOPP
1817 Kommenderad till Södertälje. Avsked på begäran och med rotens samtycke. Interimsavsked.
>
Jonas JERLING
1797 sjuk hemma. GM 1802 sjuklig, får avsked.
>
Josua HIORTHORN
Fått sig utbyta emot Gustaf Larsson. Ny utr "Likaledes", allenast bekommit ny musqvett, bajonett och värja 1717. -19 bekommit Kappa och Råck. Smörjehorn förkommet i Action vid Stäket 13/8 1719. 9 barn.
>
Karl Gustaf ALARIK
GM-83 STälles på 11 månaders förbättring för sjuklighet (Kronisk reumatism). Underhåll 9/8 1887.
>
Lars HIORTH
Erhöll soldatnamnet 1690.
>
Olof August LEIJON
Utnämnd korpral 9/10 1897 och Distinktionskorpral 30/12 1907. Förrådsvaktmästare vid Malma hed 1/1 1916.
>
Pehr JERLING
Var i tjänst 1789.
>
Peter ORM
I tjänst 1806.
>
WINBLAD
Transporterad hit 23/2 1770. Transporterad till "Lif-Drabant" 23/3 1770.
>