< Tillbaka <
Info om rote

Valsta Björkeberg

Torp

Torpnamn

Björkeberg

Torpnummer

SR-00-0378

Rote

Valsta

Rotegård 1

Hwalsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hwalsta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Östra Måstorp

Mantal 3

1/4

Socken

Bettna

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 37, år 1688 — 390, fr o m år 1710 — 378.

Rotens sammansättning år 1686:
Hwalsta — Jonn. 1 Mantal. Huvudrote.
Skräddartorp, Vrena — Niels. 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Hwalsta — Eric. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Axel Banér.
Skräddartorp, som här varit indelt för 1/2 mtl, finnes vid undersökningen i Kompaniet år 1728 avlöna soldaten för andra Hwalsta-roten, nr 379. Och här i stället de vd samma rote i 1696 års GM-rulla:

Hwalsta — Nills. 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Östra Måstorp — Nills. 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.
? Giresingstorp — Lars. 1/4 Mantal. Possessor: Eric Fitinghoff.
? Hwästingstorp “-

Soldater vid detta torp