< Tillbaka <
Info om rote

Källsta Källstakrogen / Stengtorp

Torp

Torpnamn

Källstakrogen / Stengtorp

Torpnummer

SR-00-0032

Rote

Källsta

Rotegård 1

Kielsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kielsta

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Bettna

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 – 43, 1688 – 34, fr o m 1710 – 32.

Koordinatuppgiften visar centrumpunkten innom det område där grunden finns.

Rotens sammansättning år 1686:
Kielsta — Per, 1 Mantal. Huvudrot.
Kielsta — Olof. 1 Mantal.
Possessor för ovanstående Fitinghåf.

Rotens sammansättning år 1728:
Kielsta — Anders.
Kielsta — Anders Andersson.
Possessor för ovanstående Eric Fitinghoff

Soldater vid detta torp