< Tillbaka <
Info om rote

Lundby Lundby borg

Torp

Torpnamn

Lundby borg

Torpnummer

SR-00-0373

Rote

Lundby

Rotegård 1

Lundby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Grannäs

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Flindsbohl

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Bettna

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 369, fr o m 1710 –373.

Koordinatuppgiften visar centrumpunkten innom det område där grunden finns.

Rotens sammansättning år 1686:

Klingbohl, Lerbo –Lars. 1 Mantal. Huvudrote.
Bronääs — Anders. 1/2 Mantal.
Lundby — Anders. 1/4 Mantal.
Possessor till ovanstående: Hindr. Falkenberg.

Rotens sammansättning 1728:
Lundby — Johan. Huvudrote.
Grannäs — Anders.
Flindsbohl — Erick.
Possessor till ovanstående: Gab: Falkenberg.

Soldater vid detta torp