< Tillbaka <
Info om rote

Valsta Valsund

Torp

Torpnamn

Valsund

Torpnummer

SR-00-0379

Rote

Valsta

Rotegård 1

Hwalsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hwalsta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Måstorp

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Skräddartorp

Mantal 4

1/2

Rivet

X

Socken

Bettna

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 38, år fr o m år 1710 — 379.

Rotens sammansättning år 1686:
Hwalsta — Bengt. 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Agneta Ribbing..
Måstorp — Lars. 1/4 Mantal.
Walsta — Olof. 1/2 Mantal. Possessor: Eric Oxenstierna.
Messingstorp — Bengt. 1/4 Mantal. Possessor: Fitinghoff.

Rotens sammansättning 1728:
Hwalsta — Corp Wallius och Jöns, 1696 1/2 Mantal, nu 1 Mantal. Possessor: Cavalleriet.
-“- 1/2 Mantal.
Måstorp 1/2 Mantal.
Hwästingtorp (?) Messingstorp (?) 1/4 Mantal, finnes som ovan förmält är, avlöna Soldaten för No 378 och här i stället det vid samma Rote indelta.
Skräddartorp — Joen. 1/2 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Soldater vid detta torp