< Tillbaka <
Info om rote

Fogelsund Nylund

Torp

Torpnamn

Nylund

Torpnummer

SR-00-0383

Rote

Fogelsund

Rotegård 1

Fogelsund

Mantal 1

1

Rotegård 2

Fogelsund

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Bettna

Kompani

Oppunda kompani

Roten nummer år 1686 — 40. Fr o m 1710 — 383.

Rotens sammansättning år 1686:
Fogelsund — Per. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Johan Ribbing.
Fogelsund — Sven. Possessor: Johan Ribbing.

Rotens sammansättning 1728:
Fogelsund — Pastor Geringius. 1 Mantal. Possessor: Förpantning.
Fogelsund — Herr Schantz. 1 Mantal. Possessor: Fru Adriana Schantz.

Soldater vid detta torp