< Tillbaka <
Info om rote

Rallsta Rallersta ST

Torp

Torpnamn

Rallersta ST

Torpnummer

SR-00-0033

Rote

Rallsta

Rotegård 1

Rallesta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Rallesta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Linsäter

Mantal 3

1

Socken

Bettna

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 48, år 1688 — 39, fr o m 1710 –33.

Rotens sammansättning år 1686:
Rallesta — Jonn. 1/2 Mantal. Huvudrote.
Rallesta — Lars. 1/2 Mantal.
Linsäter, Lerbo. 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Ture Bielke.

Rotens sammansättning år 1728:
Rallesta — Pär.
Rallesta — Klaes.
Possessor för ovanstående: Greve Axel Baneer.
Linsäter, Lerbo — Anders. Possessor: Infanteriet.

Soldater vid detta torp