< Tillbaka <
Info om rote

Skarsta Gustafsborg

Torp

Torpnamn

Gustafsborg

Torpnummer

SR-00-0026

Rote

Skarsta

Rotegård 1

Skarsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bullersta

Mantal 2

1

Socken

Bettna

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 25, fr o m 1688 — 26.

Rotens sammansättning år 1686:
Skarsta — Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Bullersta — Jonn, 1 Mantel.
Possessor för ovanstående: Johan von Fitinghof.

Rotens sammansättning år 1728:
Skarsta — Erich. Posessor Eric Fitinghoff.
Bullersta — Erich Pärsson och Erich Jönsson, Vadsbro. Possessor: Johan Frisendorphs arvingar.

Soldater vid detta torp