< Tillbaka <
Info om rote

Gallgrinda Intagan / Haffinatorp

Torp

Torpnamn

Intagan / Haffinatorp

Torpnummer

SR-00-0386

Rote

Gallgrinda

Rotegård 1

Gallgrimma

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lilla Tweta

Mantal 2

1

Socken

Bettna

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 51, år 1688 — 40, fr o m 1710 — 386.

Rotens sammansättning år 1686:
Galgrimma. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Jacob Fleming.
Tweta. 1 Mantal. Possessor: Jacob Fleming.

Rotens sammansättning år 1728:
Gallgrimma — Nills. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Adriana Schants.
Lilla Tweta — Lars. 1 Mantal. Possessor: Fru Adriana Schants.

Roten anslagen till Kongl.Krigsaccademin Carlberg 29/12 1792 — 28/3 1801.

Soldater vid detta torp