< Tillbaka <
Info om rote

Kungsbacka Kutrineborg

Torp

Torpnamn

Kutrineborg

Torpnummer

SR-00-0385

Rote

Kungsbacka

Rotegård 1

Kungsbacka

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Fougelsundstorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Strökärrstorp

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Löftorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Hagetorp

Mantal 5

1/2

Rivet

X

Socken

Bettna

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 32, år 1688 — 386, fr o m år 1710 — 385.

Rotens sammansättning år 1686:
Fougelzundztorp — Olof. 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Ribbing.
Lena — Erich. 1 Mantal.
Strökierstorp — Niels. 1/8 Mantal.
Löfztorp — Niels. 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Kungsbacka — Claes. 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Fougelsundstorp — Anders. 1/4 Mantal. Possessor: Förpantning.
Strökärrstorp — Mikael. 1/8 Mantal. Possessor: Cavalleriet.
Löftorp — Erich. 1/8 Mantal. Possessor: Cavalleriet.
Hagetorp – Erich. 1/2 Mantal. Possessor: Donerat Vadsbro Kyrka.

Har även kallats “Norrbacka Soldattorp”.

Roten indragen till musikens underhåll 1/1 1833 — 30/12 1839.

Roten anslagen till regementsmusiken 2/11 1825 — 31/12 1832.

Roten vakant till Statsverket 27/5 1793 — 1/10 1803.

Soldater vid detta torp