< Tillbaka <
Info om rote

Glippsta Jonsberg

Torp

Torpnamn

Jonsberg

Torpnummer

SR-00-0036

Rote

Glippsta

Rotegård 1

Glippsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Apaltorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Snickartorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Kiälltorp

Mantal 4

1/8

Socken

Bettna

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 36, år 1688 — 32, fr o m 1710 — 36.

Rotens sammansättning år 1686:
Glippsta — Anders. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fred. Rosenhane.
Apaltorp — Olof. 1/4 Mantal.
Snickartorp. 1/4 Mantal. Possessor: Christina Sparre.
Ki älltorp. 1/8 Mantal. Possessor: Lennart Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Glippsta — Anders och Eric. Possessor Cavalleriet.
Apaltorp — Jöns. Possessor Cavalleriet.
Snickartorp — Anders. Possessor: Fru Magdalen von der Not.
Kiälltorp — Olof. Possessor: Landsstaten.

Soldater vid detta torp