< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Tollintorpet

Torpnummer

SR-00-0375

Rote

Åkra

Rotegård 1

Åkra

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Bettnaby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Bretorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Dambohl

Mantal 4

1/2

Rotegård 5

Smedstorp

Rotegård 6

Backstuga

Mantal 6

1/16

Socken

Bettna

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 –50, år 1688 — 395, fr o m år 1710 — 375.

Rotens sammansättning år 1686:
Åkra — Niels, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Lötha – Melkier, 1/2 Mantal.
Sundstäppen — Anders, 1/16.
Bretorp — Anders, 1/4 Mantal.
Dambohl — Lars. 1/4 Mantal. Possessor: Fitinghoff.
Åckfårs – Mjölnaren till hjälp. Possessor: Ture Bielke.

Rotens sammansättning år 1728:
Åkra — Lars. 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Bettnaby — Lars. 1/2 Mantal. Possessor: Cavalleriet.
Bretorp — Pehr. 1/4 Mantal.Possessor: Johan Ekefeltz arvingar.
Dambohl — Änkan. 1/2 Mantal. Possessor:Fru Magd: Banck.
Smedstorp — Börje.
Backstuga, står i roten för 1/16 Mantal. Possessor: Kronan behållet.
Åkefors — Mjölnaren till hjälp. Possessor: Gabr. Falkenberg.

Soldater vid detta torp

Anders HAMMARSTEDT
>
Anders HJUL
Infl Floda 1826
>
Anders LARSSON
>
Anders ÅCKER
1788 sjuk.
>
Anders ÅKER
Död 1810? Avsked 1808? Utfl Salsta ST Flen 1808. I tjänst 1806.
>
Anders ÅKER
Antagen i Nyköping. Död i Landskrona. Hölstret, Bajonetten och Kam förkommit under hans sjukdom i Landskrona.
>
Anders ÅKERSTEN
>
Anders ÅKERSTEN
Ny utr 1718 = nr 351. GM-19 sjuk hemma på roten. GM-33 karlen gammal, av sjuklighet oförmögen till tjänstgörandet, begär och får avsked.
>
Bengt Pehr August LÖNN
Tidigare tjänt 6 år vid 2.Lifgardet.
>
Carl Eric PANTZAR
>
Carl Johan SKÖN
Inflyttad 1852. Utflyttad 1860.
>
Carl ÅKERSTEN
>
Eric BERGBOM
>
Erich ÅKERSTEN
Död på Flottan.
>
Johan CARLSSON
Utflyttat maj 1843. Född i Eriksberg i Västergötland. Roten indragen till musikens underhåll 16/2 1842--1/1 1845.
>
Johan ÅKERBERG
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761, kommenderades till Stralsund. GM-63 Absens. Anmäles vara tjuv, liderlig och vanfrejdad, får avsked.
>
Jonas ÅKERMAN
>
Jonas ÅKERMAN
Avförd ur regementets rullor.
>
Jonas ÅKERSTEN
>
Jonn TORSTENSSON
Kan ev anställts 1652 i stället för 1683. GM-88 "denne Rotes Knecht Jonn Torstensson är Gammal och Bräcklig, tient 36 år, fått afskiedh och underhåld".
>
Lars Johan FLINK
>
Lars ÅKERSTEN
1740 sjuk hemma i orten efter Herr Kyrkoherde Geringii attest. Karlen eljest god och dugelig efter Officerarnas intygande. 1741 till Galler-Esquadern
>
Magnus TILLBERG
>
Otto Theodor THÅLIN
Svärdspension 21/2 1951. 2/9 1896 fick tillgodoräkna tidigare tjänstetid Född i Nikolai sn.
>
Pehr HÅK
Avförd såsom "sjuk i Tyskland" enligt avpolleteringssedel.
>
Pehr ÅK
>
Pehr ÅKER
>