< Tillbaka <
Info om rote

Löta Lilla Hult

Torp

Torpnamn

Lilla Hult

Torpnummer

SR-00-0377

Rote

Löta

Rotegård 1

Löta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Fogelsund

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Bettna

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 42, år 1688 — 394, fr o m år 1710 — 377.

Rotens sammansättning år 1686:
Fogelsund — Niels. 1 Mantal. Huvudrote.
Löthen — Sven. 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lennart Ribbing.

Rotens sammansättning år 1728:
Löta — Pehr och Pehr Olsson. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Axel Baner.
Fogelsund — Bengt, Pehr och Anders. 1 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Roten anslagen till uofflön och till musikunderhåll 1/1 1833 — 12/12 1836.

Soldater vid detta torp