< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Vallen

Torpnummer

SR-00-0384

Rote

Lena

Rotegård 1

Lena

Mantal 1

1

Rotegård 2

Brogetorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Hullt

Mantal 3

1/4

Socken

Bettna

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 33, år 1688 — 387, fr o m år 1710 — 384.

Rotens sammansättning år 1686:
Lena — Jonn. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Landsstaten.
Brogetorp — Per. 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Hullt — Christer. 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Rotens sammansättning 1728:
Lena — Pehr, Pehr Andersson och Olof Joensson. Possesor: Landsstaten.
Brogetorp — Jöns 1/8 Mantal, står i Rote för 1/4 Mantal. Possessor Infanteriet.
Hullt — Pehr Pehrsson. Possessor; Infanteriet.

Roten vacant till Statsverket 27/5 1793 — 1/10 1803.

Soldater vid detta torp