< Tillbaka <
Info om rote

Värskäl Grindtorp

Torp

Torpnamn

Grindtorp

Torpnummer

SR-00-0374

Rote

Värskäl

Rotegård 1

Wärskiähl

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ändebohl

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Skrånsbohl

Mantal 3

1/4

Socken

Bettna

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 370, fr o m år 1710 — 374.

Rotens sammansättning år 1686:
Hesle i Lerbo sn — Joell von Halle, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Förpantning.
Ändebohl i Lerbo sn — Per. 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Skråengzbohl i Lerbo sn — Sven. 1/4 Mantal. Possessor: Jägeristuten.

Rotens sammansättning år 1728:
Wärskiähl — Lars och Nils. 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Förpantning
Ändebohl — Nils. 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Skrånsbohl — Anders. 1/4 Mantal. Possessor: Jägeristuten.

Grindtorp?

Roten anslagen till Trumslagare 24/8 1839 — 1/12 1858.

Soldater vid detta torp