< Tillbaka <
Info om rote

Grundby

Torp

Torpnummer

SR-00-0896

Rote

Grundby

Fastighetsbeteckning

Annerö 1:1 (Grundby 1:9)

Rotegård 1

Grundby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Grundby

Mantal 2

2/3

Rotegård 3

Kumbla

Mantal 3

1/4

Rivet

X

Socken

Vallby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Kallades en tid “Gåsundby ST”.

Rotens nummer år 1686 — 880, år 1688 — 881, fr o m år 1710 — 896.

Rotens sammansättning år 1686:
Grundby — Lars Jonson, 1 Mantal. Huvudrote.
Grundby — Simon Tomson, 1 Mantal. Var år 1688 öde.

Rotens sammansättning år 1728:
Grundby — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Grundby — Jöns, 2/3 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Grundby — Lars, vid undersökningen i Comp 1728 finnes denna rote lika med nr 889 fått tillhjälp av
Kumbla — Anders, hemman 1/2 Mantal, därav 1/4 Mantal; Cappelans Boställe.

Soldater vid detta torp