< Tillbaka <
Info om rote

Hensta Gustafsborg

Torp

Torpnamn

Gustafsborg

Torpnummer

SR-00-0882

Rote

Hensta

Rotegård 1

Henesta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Henesta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Lundby

Mantal 3

1

Socken

Vallby

Kompani

Väster Rekarne kompani

År 1686 och 1688 hade ännu inte kompaniet döpts till “Väster Rekarne kompani”, utan hade namn efter kompanichefen “Capitain Jacob Grundels Compagnie”.

Rotens nummer år 1683 — 893, år 1688 — 894, fr o m år 1710 — 882.

Rotens sammansättning år 1686:
Henesta — Anders Erichson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Kulsta — Lars Olson, 1/2 Mantal.
Kumbla — Per Olson, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning 1728:
Henesta — Nills Nilsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Henesta — Carl, 1/2 Mantal. Possessor: Axel Oxenstierna.
Lundby — Serg Abraham Stålberg, Fors sn — 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Anslagen till Krigsacademien å Carlberg 7/12 1790 — 22/5 1801 (efter vakans 7/12 1790 — 1792).

Div notering: J. K. Hellman, avsked utan underhåll vid GM 6/9 1904.

Soldater vid detta torp