< Tillbaka <
Info om rote

Kolsta Myrtorp

Torp

Torpnamn

Myrtorp

Torpnummer

SR-00-0888

Rote

Kolsta

Rotegård 1

Kåhlsta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Kumbla

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Gundbandh

Mantal 3

1

Socken

Vallby

Kompani

Väster Rekarne kompani

(Inbyggt i sommarstuga).

Rotens nummer år 1686 — 885, år 1688 — 886, fr o m år 1710 — 888.

Rotens sammansättning år 1686:
Henesta — Lars Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Gundbandh — Anders, 1 Mantal.
År 1686 är för denna rote Henesta huvudrote och Gundbandh hjälprote. År 1688 och 1690 är ordningen omkastad. År 1710 har denna rote “kommit bort”. I stället har tillkommit en Kålsta-rote. Mycket talar för att denna “Henesta-rote” har blivit “Kålsta-rote”.

Rotens sammansättning år 1728:
Kåhlsta — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Kumbla — Hans, 1/2 Mantal.
Gundbandh — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Div noteringar: 1690 Lindlöf, 1744 Stålbom.

Soldater vid detta torp