< Tillbaka <
Info om rote

Rosslinge

Torp

Torpnummer

SR-00-0880

Rote

Rosslinge

Rotegård 1

Råslinge

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wickelby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Wallby, L:A Gården

Mantal 3

1/4

Socken

Vallby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 892, år 1688 — 893, fr o m år 1710 — 880.

Rotens sammansättning år 1686:
Weckelby — Bengt Erichson, 1 Mantal. Huvudrote.
Råslinge — Anders och Per, 1/2 Mantal.
Walby, L:a gården — Lars, 1/4 Mantal. Possessor: Erich Sparre.

Rotens sammansättning år 1688:
Råslinge — Huvudrote.
Weckelby.
Wallby, L:a gården.

Rotens sammansättning år 1728:
Råslinge — Nils, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wickelby — Änkan, 3/8 Mantal, står för 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Wallby, Lilla gården — Erik, 1/4 Mantal. Possessor: Donerat Anders Norling.

Roten vacant till volontär 25/6 1849 — 7/12 1872.

Roten anslagen till volontärs avlöning 26/4 1836 — 31/7 1837.

Roten anslagen till underofficers lön 1/1 1816 — 14/6 1833.

Div noteringar: 1690 Jägare, 1744 Walldahl.

Soldater vid detta torp