< Tillbaka <
Info om rote

Solby Solbytorpet

Torp

Torpnamn

Solbytorpet

Torpnummer

SR-00-0883

Rote

Solby

Rotegård 1

Solby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Solby

Mantal 2

1

Socken

Vallby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 884, år 1688 — 885, fr o m år 1710 — 883.

Rotens sammansättning år 1686:
Solby — Per Höök, 1 Mantal. Huvudrote.
Solby — Per Nilsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Solby — Nordman, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Solby — Lars, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Div notering: 1690 Liten.

OBS! Torpet är utmärkt på två ställen på kartan. Flyttat?

Soldater vid detta torp

Anders Fredrik LINDQVIST
Inflyttad fr Hammarby 1849. G. GM-79 beviljas avsked för sjuklighet. Undaerhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Carl Eric SCHÄL
Befordrad till furir vid regementet 2/12 1848. Utflyttad t Torshälla.
>
Hans SOHLBERG
G. Död i Norrby, Finland.
>
Hans SOHLBERG
G. 18/7 -89 Sveaborg.
>
Hans SOLBERG
G 11:3. GM-78 gammal, får avsked med anmälan till undaerhåll. 1760 kommenderad å Danholmen. 1759 sjuk i Stralsund.
>
Johan August LINDQVIST
>
Lars LIJTEN
Erhöll soldatnamnet 1688. GM-90 "Warit Rymbd och igen funnen, sitter i arrest och skall afstraffas".++
>
Lars SOHLBERG
1739 kommenderad på Fregatten Drottningeholm.
>
Lars SOLHLBERG
Hemkom ur rysk fångenskap och transporterad hit från 887, där han hette Springfeldt - heter här Sohlberg. GM-33 Karlen utgammal och oförmögen, begär och får avsked, och som han tjänt i 30 år, varit fången i Ry [...]
>
Nils SOHL
G. -93 står till förbättring, d:o -02. -06 ännu tjänstbar. Kvarstår. KM-15 enligt läkarbetyg besvärad av bråck som han ådragit sig i tjänsten. Har gjort både Campagnerne i Norrige och i Tyskland och även i F [...]
>
Olof SOHL
G. GM-42 anhåller såsom sjuklig om avsked med anmälan till underhåll på expectans samt att få räkna 2 år tillgodo som beväringskarl under 1814 års krig, vilket beviljades. Tjänt utmärkt väl.
>
Pär SOLBERG
"Grå råcken på marschen förmist" (1710). Handskar och 1 svart halsduk på kommendering 1718 förlorade. Låsbetäckare, krutmått med pung ej bekommit. Sig själv blivit avhänt uti Marsiö Siön och Toresund. Även [...]
>