< Tillbaka <
Info om rote

Tärby

Torp

Torpnummer

SR-00-0891

Rote

Tärby

Rotegård 1

Tärby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wiggeby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Kumbla

Mantal 3

1/2

Socken

Vallby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 891, år 1688 — 892, fr o m år 1710 — 891.

Rotens sammansättning år 1686:
Wiggeby — Johan Anderson, 1 Mantal. Huvudrote.
Tärby — Erich Anderson, 1 Mantal.
Kumbla — Per Simonson, 1/2 Mantal.

Fr o m år 1688 är Tärby huvudrote.

Rotens sammansättning år 1728:
Tärby — Lars, 1/2 Mantal, står för 1 Mantal. Huvudrote.
Wiggeby — Anders, 1 Mantal.
Kumbla — Lars Olofsson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Vacant till Statsverket 30/3 1796 — 27/1 1804.

Div notering: 1690 Hammar.

Soldater vid detta torp

Anders TÄRWIGG
Fått Krut- och Smörjhorn 1718. Värja, Bajonett och Bantlers-Taska, Låsbetäckare, Kruthorn, Smörjhorn, Krats, Gehäng med Sölja, Hatt, Handskar, Skinntröja, Skinnbyxor, 2 Svarta Halsdukar kommit i sjön vid Sillia [...]
>
Carl Fredric HOLMBERG
Utflyttat t Eskilstuna 11/10 1894.
>
Daniel TÖRNWIGG
All hand mondering och gevär förkom i slaget.
>
Eric Lars TÄCK
Stupade i Tyskland.
>
Eric MALMBERG
I tjänst 1739. Fick soldatnamnet Tärwigg. -28 Begär och får heta Blik. -33 Anhåller att få kalla sig Malmberg, som beviljas.
>
Eric TÄCK
G. GM-39 Begär och får avsked med anmälan till underhåll. Har bevistat fälttågen fr o m 1808. Varit fånge på Åland 1809. Tjänt väl.
>
Eric TÄRBERG
G.
>
Eric TÄRWIGG
Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. Har sura ben och därför bekommit Högvälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs interimsavsked. GM-28 Får confirmation, är alldeles ur stånd att föda sig förmedelst de [...]
>
Erich WIJMAN
Rymde i okt 1688.
>
Erik TÄRWIGG
Fången i Danmark. Avförd.
>
Jonas MALMBERG
-60 Commenderad vid Major Fabr. Asj. Bat i Stralsund.
>
Olof Alfred TELL
G. (Kullersta 1/8 mtl). Interimsavsked 22/3 1882.
>
Olof HAMMARE
>
Olof MALMBERG
>
Pehr TELL
Korpral 4/12 1848. Distinktionskorpral 10/5 1858. Avlagt underofficersexemen 1853. -63 sjuk å roten. GM-76 begär avsked för ålder. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Svärdsmedalj.
>
Per TÄRBERG
G. 12:2½. -90 sjuk å lasarett.
>
Per TÄRBERG
Stupade vid Värälä.
>