< Tillbaka <
Info om rote

Vallby

Torp

Torpnummer

SR-00-0894

Rote

Vallby

Rotegård 1

Walby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ingeby

Mantal 2

1

Socken

Vallby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 883, år 1688 — 884, fr o m år 1710 — 894.

Rotens sammansättning år 1686:
Walby — Anders Simson, 1 Mantal. Huvudrote.
Ingeby — Per Erichsson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Walby — Jon Hansson, 1 Mantal. Huvudrote.
Ingeby — Lars Larsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Div notering: 1690 Kempe, 1744 Valfisk.

Soldater vid detta torp