< Tillbaka <
Info om rote

Vallby

Torp

Torpnummer

SR-00-0895

Rote

Vallby

Rotegård 1

Wallby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wallby

Mantal 2

1

Socken

Vallby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 881, år 1688 — 882, fr o m år 1710 — 895.

Rotens sammansättning år 1686:
Wallby — Måns och Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Wallby — Erich och Hans, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wallby — Erik, 1 Mantal. Huvudrote.
Wallby — Bengt, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Vacant 21/11 1796 — 9/5 1798.

Div noteringar: 1690 Flygare, 1744 Wall.

Soldater vid detta torp