< Tillbaka <
Info om rote

Kråketorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0884

Rote

Kråketorp

Rotegård 1

Kråketorp

Mantal 1

1

Rotegård 2

Mälsta

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Gåran I Huseby Sn

Mantal 3

1/2

Socken

Vallby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 879, år 1688 — 880, fr o m år 1710 — 884.

Rotens sammansättning år 1686:
Kråketorp — Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Mälsta — Lars Persson, 1/4 Mantal.
Gåran i Huseby sn — 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Kråketorp — Arrendatorn Anders Preting, 1 Mantal. Huvudrote.
Mälsta — Anders, 1/4 Mantal.
Gåran i Huseby sn — Per Persson, 1/4 Mantal, står för 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Indragen till furirs nummer 1/1 1833 —

Anslagen till underofficerslön 31/10 1823 — 31/12 1832.

Div noteringar: 1690 Krus, 1744 Kruse.

Soldater vid detta torp