< Tillbaka <
Info om rote

Viggeby Wiggebytorp

Torp

Torpnamn

Wiggebytorp

Torpnummer

SR-00-0885

Rote

Viggeby

Rotegård 1

Wiggeby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wiggeby

Mantal 2

1

Socken

Vallby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Under slutet av 1800-talet bodde här (?) sold Karl Victor Andersson-Örn, född i Brännkyrka 1872, död 29/4 1892.

Rotens nummer år 1686 — 890, år 1688 — 891, fr o m år 1710 — 885.

Rotens sammansättning år 1686:
Wiggeby — Olof Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wiggeby — Anders Månson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Wiggeby — Lars Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wiggeby — Olof Nillsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Div noteringar: 1690 Orre, 1744 Viggström.

Soldater vid detta torp

Adolf LUNDQVIST
Inflyttad fr Sundby sn 1849. G. GM-74 begär avsked för sjuklighet. Underhåll på expectans. Tjänt väl.
>
Anders WIGG
Fått krut- och smörjhorn 1718. GM-18 den uppviste karlen för liten, sättes till tråssdräng.
>
Anders WIGGSTRÖM
GM-63 Har Fallandesoten, får avsked.
>
August Alfred KJELLSTRÖM
Utflyttad t Fors sn 28/9 1891.
>
Carl Fredric LIUNG
Volontär utan lega. Befordrad 25/5 1771 till sergeant vid Ö. Rekarne kompani.
>
Carl WIGG
Bantler-taska med rem, låsbetäckare, kruthorn, smörjhorn, krats, handskar, gula strumpor, gehäng, 2 svarta halsdukar förkommit i dess sjukdom 1718. Krutmått med pung ej bekommit. Död på Wästgiötha-Dahl.
>
Eric WIGGSTRÖM
G. -02 Stockholm. GM-06 Kan ej uthärda marscher såsom styv i lederna. Får avsked.
>
Eric WIS
KM-15 begär och får avsked för sjuklighet och mindre tjänstebarhet. Har en åkomma i högra tummen. Har gjort Campagnerna i Finland, Tyskland och Norrige. Anmälan till underhåll. 1809, under striden vid Säfvar, å [...]
>
Erik WIGG
"Grå råck på slaget förmist" (1710). Fången i Danmark.
>
Gustaf WIGG
>
Joen ÅRRE
Fick soldatnamnet 1690.
>
Johan WIGG
>
Johan WIGG
Hemkommen ur Saxisk fångenskap och här insatt med namnet Wigg. GM-33 Karlen gammal och bräcklig, begär och får avsked. I tjänst sedan 1707.
>
Jonas WIGGREN
G. GM-83 har början till starren på båda ögonen, otjänlig till krigstjänst, begär och får avsked.
>
K F HELLBERG
Avsked utan underhåll.
>
Olof WIKSTRÖM
>
Pehr Eric WICTOR
G.
>
Pehr Fredrik TALL
Avsked med utlejning. Interimsavsked.
>
Pehr WIGGSTRÖM
Karlen god och gillas. 1741 Kommenderad på Galär-Esquadern.
>
Per BJÖRK
GM-26 sjuk enligt attest (1/7). Tapperhetsmedalj.
>