< Tillbaka <
Info om rote

Tärby Augustenlund

Torp

Torpnamn

Augustenlund

Torpnummer

SR-00-0890

Rote

Tärby

Rotegård 1

Tärby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Tärby

Mantal 2

1

Socken

Vallby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 889, fr o m år 1688 — 890.

Rotens sammansättning år 1686:
Lärby — Måns Olson, 1 Mantal. Huvudrote.
Lärby — Bengt Olson, 1 Mantal.
Ev felläsnign av gårdsnamnet – Tärby. Gården/gårdarna kan också ha bytt namn.

Rotens sammansättning år 1728:
Tärby — Anders, 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Huvudrote.
Tärby — Pehr, 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Vacant till Staten 27/5 1793 — 1/1 1797.

Fant, Johan Eric, soldat, född 23/1 1802, lär en tid ha bebott torpet. Senare tillsammans med 896 Ling å Grundby ST.

Div noteringar: 1690 Tärna, 1744 Tärning.

Soldater vid detta torp

Adolf SAHLIN
-79 Vaxholm.
>
Anders TÄRNING
>
Eric TÄRNSTRÖM
G. GM-93 får avsked för bråck erhållet i Kronans tjänst vid en kommendering under kriget. Beskedlig karl. Anmäles till underhåll.
>
Erik TÄCK
GM-69 begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Hans TÄRNING
Död i Quarteret. Grå råck, skinbyxor, swart halsduk, hanskar, skor, kamb med foder förkommit under siukdomben. Ränslen, banteler med geväär på slaget förmist (1710).
>
Jöns TÄRNING
GM-61 Fånig och oduglig, casseras. Vacant GM-62, -63, -68.
>
Lars RAK
Eventuellt född i dec 1784! G. GM-39 numera till vidare krigstjänst oduglig enligt läkarbetyg. Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expectans. Har bevistat fälttågen 1813-14 i Tyskland och Norge. [...]
>
Lars TERNING
Var i tjänst 1739. -33 god och gillas.
>
Mårten TÄRNING
GM 28/4 1742: "No 890 Mårten Terning Beswärar sig öfwer Madame Tuhnholm för Ensta Hemmanet, som eij ännu till honom betalt the återstående 50 daler Kopparmynd på Legden. Remitteras till Högwälborne Herr Grefwen [...]
>
Niels TÄRNA
Anställd 1681 eller 1684? Erhöll soldatnamnet 1690.
>
Olof TÄRNING
GM-28 Karlen gammal, svag och oduglig. Får avsked. -18 Har kopparflaska. -19 Krutmått med pung ej bekommit.
>
Sven August SAHLIN
Gift. GM-72 begär och får ändra sitt namn till Sahlin i stället för Örn. Interimsavsked 22/8 1874.
>
Sven TÄRNSTRÖM
G. Var dräng i Ingeby, Wallby, före anställningen. I tjänst 1802. Fånge. Ersattes 1810 med Vargeringskarl - 12/3 1811 Johan Tärnström 24 år. Död i Finland.
>