< Tillbaka <
Info om rote

Kullersta Fridetorpet

Torp

Torpnamn

Fridetorpet

Torpnummer

SR-00-0889

Rote

Kullersta

Rotegård 1

Kullersta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åkerby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Kumbla

Mantal 3

1/4

Socken

Vallby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 888, fr o m år 1688 — 889.

Rotens sammansättning år 1686:
Kullersta — Erich Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Åkerby — Per, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Kullersta — Erich Erichson, 1 Mantal. Huvudrote.
Åkerby — Erik Persson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Vid undersökningen i Compagniet år 1728 befinnes denna rote Åkerby till hjälp av
Kumbla — Anders. Hemman 1/2 Mantal, därav 1/4 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp