< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1190

Rote

Väla

Rotegård 1

Wähla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wähla

Mantal 2

1

Rotegård 3

Ekebytorp, Fogdö

Mantal 3

1/4

Socken

Helgarö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1198, fr o m år 1710 — 1190.

Rotens sammansättning år 1686:
Wähla — Anders Person, 1 Mantal. Huvudrote.
Wähla — Per Matzon, 1 Mantal.
Ekebytorp, Fogdö — Jacob, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1728:
Wähla — Pähr Andersson, 1 Mantal. Huvudrote.
Wähla — Pähr, 1 Mantal.
Ekebytorp, Fogdö — Bengt, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Michel: Törnflycht.

Rotetavlan finns på Regementsmuseet P 10.
Efter soldaten Wehls utflyttning 1897 använde Välabonden August Pettersson torpet till snickarstuga.
Torpet rustades 1955 till sommarbostad, tillbyggdes 1973.

Soldater vid detta torp

Anders WASS
Eventuellt född 14/5. Inflyttad fr Fogdö 1824. Avförd ur regementets rullor i anseende till vanhedrande brott. 1851 är han antecknad "utfattig". Utflyttad t Lustigbo Bst 1839.
>
Anders WELLMAN
Approberad 1762. Var i tjänst 1786. Dödsåret 1789 tveksamt.
>
Carl Gustaf HJALMAR
Inflyttad fr Eskilstuna 1839. GM-63 Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Kvar i tjänst till fulla 25 år (12/4 -64). Anmälan till underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl.
>
Carl WÄHL
1793 sjuk hemma enligt attest. Int.avsk. 2/4 1795.
>
Joen JONSSON
1688 till krutmått 8 öre och till band 20 öre.
>
Johan WEHL / WÄHL
Inflyttad fr Sundby 1864. Roten vakantsatt 1896? Avsked 1896? Underhåll 1896. Utflyttad t Stensholms Bst, Väla 17/11 1897.
>
Johan WÄHL
Inflyttad fr Husby-Rekarne 1815. Anställningsåret 1814 osäkert. GM-23 Avsked i anseende till sjukdom. Utflyttad t Hufvudsta 1823.
>
Johan WÄHLMAN
Absenterat sig den 20/5 1727 men 22/6 1728 själv frivilligt återkommit och efter Högwälborne Herr Baron och Gen.maj:s order av samma dato insatt igen. Åter rymt 13/9 1730.
>
Olof WÄHL
Dräng i Helgarö. 1802 till Drottningholm. Försvann i Pommern 1805. Åter 1808. Avskedsåret 1814 osäkert.
>
Olof WÄHLMAN
Föravskedad i Pommern. Styv i högra handen. Gammal och bräcklig, oduglig att tjäna.
>
Pehr WÄLLMAN
Ej fått pajråck. Halsduk och handskar bortkommit genom sjukdom. Roten vacant.
>
Pär WÄHLMAN
För dess sjuklighet casserad och fått Kgl. Majts avskedspass, och som denna roten lånt karl till nr 1192, så tp på rotens begäran från 1192 hit P. Enqwist, heter nu Wählman.
>
Pär WÄHLMAN
Fått nytt krut- och smörjhorn 1718. Fått allenast råck. Luntbetäckare ej bekommit. Rotens vacant vid utmarschen till Norge och GM-19 ännu vacant. Har tidigare hetat Enqvist.
>
Swen WELLMAN
GM-33 Karlen god och gillas. GM-40 Har fallandesoten, oduglig att tjäna.
>