< Tillbaka <
Info om rote

Björsund

Torp

Torpnummer

SR-00-1198

Rote

Björsund

Rotegård 1

Biörsundh

Mantal 1

1

Rotegård 2

Biörsundh

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Helgarö

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 1194, fr o m år 1710 — 1198.

Rotens sammansättning år 1686:
Biörsundh — Lars Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Biörsundh — Erich Hanson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Axel Wachtmeister.

Rotens sammansättning år 1728:
Biörsundh — Anders Persson, 1 Mantal. Huvudrote.
Biörsundh — öde, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Anna Berendts.

Roten anslagen till lönefyllnad åt underofficer 1834 — 1901?

Roten anslagen till underofficerslön 30/10 1823 — 1834.

Torpet rivet 1901. Ny villa uppförd i grannskapet.

Soldater vid detta torp